Veikkauksen monopoliasema perustuu Suomessa siihen, että yhtiö on valtionomisteinen ja sen toiminnan kautta voidaan hallita pelaamisesta koituvia haittoja paremmin. Jälkimmäinen väite on jo moneen kertaan kumottu, mutta silti nykyinen hallitus päätti kiristää muiden toimijoiden tilaa ja antaa tätä entistä enemmän Veikkaukselle.

Viimeisen viiden vuoden aikana Veikkauksen fyysisiä peliautomaatteja on kritisoitu voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin, ja tästä johtuen Veikkaus onkin vähentänyt näiden fyysisten pelikoneidensa määrää aina vuodesta 2019 lähtien.

Iltalehti on nyt tehnyt selvityksen siitä, miten peliautomaattien sijoittaminen on maassamme hoidettu. Teksti on ikävää luettavaa: peliautomaatteja on edelleen tänäkin päivänä eniten huono-osaisilla asuinalueilla. Pelipaikkojen todellinen määrä on vähentynyt vain alle neljäsosalla.

Tilanne Ei Ole Muuttunut

Vaikka Veikkaus on siis vähentänyt peliautomaattejaan huomattavasti aikaisempaan nähden, ei se silti ole tehnyt korjausliikettä sijoittamiseen liittyvässä politiikassaan. Vuosia esitetty kritiikki on näet koskenut ennen kaikkea sitä, että peliautomaatteja on sijoitettu sellaisille alueille, jotka ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti kaikista haavoittuvaisimpia.

Tähän ei siis kaikista korulauseista ja juhlapuheista huolimatta ole tullut muutosta. Enemmistö riippuvuutta aiheuttavista pelikoneista on siis tälläkin hetkellä niillä alueilla, joissa asuu paljon työttömiä ja koulutukseltaan sekä tuloiltaan heikkotasoisempia.

Veikkaus pelikoneet

Onko Pelipaikat Vähentyneet?

Peliautomaattien vähentämistä on Veikkaus siis kyllä tehnyt, mutta tämä ei näy samassa suhteessa pelipaikkojen vähentämisen kanssa. Automaattien määrää on näet IL:n selvityksen mukaan vähennetty alueilta, joissa niitä on ollut paljon saatavilla.

Tilastojen valossa tilanne näyttää siis toiselta kuin todellisuus tai se, miten moni meistä on kuvitellut Veikkauksen hoitaneen asiaa. Pelikoneiden kokonaismäärä on siis nyt laskettu noin puoleen aikaisemmasta, mutta pelipaikkojen määrää sen sijaan on vähennetty ainoastaan neljänneksellä.

Sijoittelutavassa Ei Muutoksia

Kuten ehkä tiedätkin, on Suomen rahapelipolitiikka monessa kohdassa varsin poikkeuksellinen. Fyysiset peliautomaatit ovat meillä todella arkipäiväinen näky: voit törmätä pelikoneisiin mm. marketeissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja kuppiloissa.

Hajasijoitellut pelikoneet ovat käytännössä jokaisen tavoitettavissa. Melkein kaikissa muissa Euroopan maissa nämä koneet ovat sen sijaan pelattavissa ainostaan kasinoilla ja pelisaleissa.

Iltalehden jutun mukaan rahapelikoneiden määrä on tosiaan puolittunut parissa vuodessa. Rahapeliongelmien kannalta olennaista on kuitenkin se, mistä fyysiset peliautomaatit löytyvät nyt uudistuksen jälkeen. Jutussa apuna käytetyn professori Toikan mukaan peliautomaattien sijoittelussa ei kuitenkaan ole tapahtunut käytännössä mitään.

Tämä merkitsee tietenkin sitä, että vaikka Veikkaus puhuu vastuullisuudestaan, ei se toimi puheidensa mukaan vieläkään. Peliautomaatteja on sijoiteltu edelleen sellaisille alueille, joissa asukkailla on suhteessa vähiten vara hävitä omia rahojaan.

Sama Tulos Katsoi Miltä Kannalta Tahansa

Professori Toikan tekemässä analyysissä on otettu mukaan kaikki yli 1 000 asukkaan postinumeroalueet Suomessa. Mukana on myös ne alueet, joille ei ole sijoitettu yhtäkään peliautomaattia. Tehdyssä analyysissä verrattiin eri alueiden hyvinvointia ja sitä, miten peliautomaatit on sijoitettu niihin.

Mitattiinpa asiaa työttömyydellä, koulutustasolla tai tulotasolla, on lopputulos tismalleen sama. Veikkaus on edelleen keskittänyt pelikoneet niille alueille, joissa huono-osaisuus korostuu. Jos Veikkaus haluaisi aidosti olla vastuullisen pelaamisen kannalla, se olisi voinut toimia tilanteessa toisinkin. Peliautomaatit olisi siis voitu sijoittaa niin, että niistä koituvat mahdolliset haitat olisivat pienempiä. Tätä ei tehty.

Veikkauksen Perustelut Järkyttävät

Veikkaus on perustellut ratkaisujaan sillä, että peliautomaattien vähentämistä on tehty alueille, joissa automaattien määrä ja niiden kysyntä on ollut suurinta. Veikkaus on antanut lausunnot, jossa se väittää automaattiensa sijoittelua ohjaavan tasavertaisuuden periaate, vastuullisuus, liiketaloudelliset perusteet sekä asiakasvirrat. Veikkauksen itsensä mukaan päätökset automaattien sijoittamisesta on tehty tarkan kokonaisarvioinnin myötä.

Iltalehden raporttia varten on haastateltu myös Jani Seliniä, joka työskentelee THL:n erikoistutkijana. Hänen mukaansa Veikkauksella on kyllä tiedossaan, että pelikoneita on eniten haavoittuvilla alueilla. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole otettu huomioon pelikoneiden sijoittelussa ollenkaan. Selinin mukaan peliautomaatteja löytyy kaikista tuottavimmilta alueilta.

Näitä ovat alueet, joissa hävitään eniten rahaa. Tutkimukset sekä meillä Suomessa että muualla maailmassa taas osoittavat kiistattomasti sen, että peliautomaatit tuottavat parhaalla tavalla nimenomaan niillä asuinalueilla, joissa on runsaasti huono-osaisuutta.

Selin toteaakin Iltalehden artikkelissa, että automaattien sijoittaminen sosiekonomisesti haavoittuvaisille alueille ei ole lainkaan kestävää toimintaa.

Selinin lisäksi näkemyksiä artikkeliin on otettu myös Helsingin yliopiston tutkijatohtori Virve Marionneualta. Hän toteaa, että Veikkauksen taloudellinen hyöty ja vastuullisuus ovat sodassa keskenään. Mikäli peliautomaatit sijoitetaan alueille, joissa ihmisillä on vähiten varaa hävitä rahaa, ei toimintaa ole kovinkaan helppo nähdä erityisen vastuullisena.

Netticasinot eivät ole kaikkien ulottuvilla perusarjessa, joten niiden toiminnan jatkuva kritiikki Veikkauksen puolelta tuntuu naurettavalta.

Peliautomaattien Määrä Ei Ainoa Merkittävä Seikka

Peliongelmien ehkäisyssä olennaista ei ole ainoastaan peliautomaattien lukumäärä. Olennaista on lisäksi se, miten monessa paikassa pelikoneita on mahdollista pelata. Kuten todettu, pelipaikkojen määrä ei mene käsikädssä peliautomaattien vähentämisen kanssa. Syyskuussa 2019 maassamme oli yli 6 300 yleistä pelipaikkaa. Marraskuussa 2021 paikkoja oli noin 4 800 kappaletta.

5 000 pelipaikkaa on yhä todella suuri määrä. Missään muualla ei ole nähty vastaavaa kuin Suomessa. Peliautomaattien määrää on kyllä vähennetty, mutta toisaalta saatavuudelle ei silti olla tehty periaatteessa mitään.

Jos kotipaikkakuntasi Citymarketissa oli aikaisemmin kuusi peliautomaattia, on niitä tällä hetkellä niitä siellä kolme. Peliautomaattien saatavuus ei siis tässä mielessä ole vähentynyt riittävästi, vaan pelaaminen voi jatkua kuten aikaisemminkin.

Veikkaus Toimii Tietoisesti

Kuten mekin olemme useissa artikkeleissamme todenneet, on Suomen rahapelijärjestelmä fyysisten automaattien osalta ollut aina miltei ainutlaatuinen, niin näkyvyydeltään kuin saatavuudeltaankin. Tätä järjestelmä on yhä nytkin, vaikka hallitus survoi läpi kaikenlaisia uudistuksia.

Veikkauksen toiminnan voi katsoa olevan täysin tietoista: jos kaikki Suomessa nyt hajasijoitetut pelikoneet kerättäisiin yhteen paikkaan ja muodostettaisiin jättimäinen kasino, ei tuottoja tulisi läheskään yhtä paljon kuin nyt. Pelikoneiden sijoittelu on siis Veikkaukselta aivan tietoinen päätös, jota on turha yrittää puhua miksikään muuksi.

Lue lisää siitä miten Veikkaus vastaa kritiikkiin!

Suuri Ristiriita

Nettikasinot ilman lisenssiä Suomesta ovat mukamas huonoja vaihtoehtoja, mitä tulee vastuullisuuteen. Peliautomaattien sijoittaminen ja sitä koskevat asiat eivät ole täysin Veikkauksen vastuulla, sillä automaattien enimmäismäärä on nykyisin määritelty valtioneuvoston asetuksella. Veikkaukselle jää kuitenkin vapaus päättää se, millaisiin tiloihin peliautomaatit laitetaan, Suomen arpajaislaissa määritellään Veikkauksen velvollisuudeksi se, että rahapelaamisesta koituvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja on ehkäistävä. Juuri tällä siis perustellaan sen monopoliasemaa Suomessa.

Lakiuudistusten myötä arpajaislaissa sanotaan nyt, että peliautomaattien sijoittelussa on otettava huomioon pelaamisesta aiheutuvat haitat. Niiden tulisi olla mahdollisimman vähäisiä. Mikään tällä hetkellä ei kuitenkaan viittaa siihen, että Veikkaus olisi tekemässä tällaista vastuullista sijoittelua nyt tai edes lähitulevaisuudessa.

Veikkauksen lupaukset vastuullisuudesta ovat siis täysin ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Muita Uudistuksia: Maksuestot ja Tappiorajat

Peliautomaattien vähentäminen ei ole ollut ainoa uudistus, vaan muitakin on tehty. Pelikoneita saa nykyisin olla samalla julkisella paikalla maksimissaan neljä kappaletta. Lisäksi kaikkia peliautomaatteja on vuoden 2022 alusta saakka koskenut pakollinen tunnistautuminen ennen pelaamisen aloittamista. Maksublokit nettikasinoille astuvat voimaan vuonna 2023, mutta Veikkauksen vastuullisuutta tämä ei paranna.

Tunnistautumisen arvioidaan kuitenkin hankaloittavan ainoastaan satunnaispelaajien pelamaista. Aktiivisten pelaajien, eli juuri sen kaikista ongelmallisimman ryhmän, pelaamiseen uudistus ei ilmeisesti ole vaikuttanut juurikaan.

Veikkaus on myös asentanut pelikoneisiinsa pakolliset tappiorajat. Nyt peleihin on mahdollista hävitän 500 euroa per vuorokausi ja 2 000 euroa per kuukausi. Tätäkin on kritisoitu usean eri tahon toimesta: pelikoneisiin on yhä mahdollista hävitä kuukausitasolla jopa keskiansioiden verran omaa rahaa. Maksimirajan onkin todettu olevan kuin pelkkä vitsi. Lue seuraavaksi: Kasinot ilman tappiorajoituksia.

Lue Lisää Aiheesta

Kirjoittaja: Saara | kasinokolikkopelit.com