Veikkaus on joutunut pienen myrskyn silmään, kun Iltalehti teki selvityksen yhtiön pelikoneiden sijoittelusta lakimuutosten tultua voimaan. Veikkauksen yksiselitteinen näkemys kritiikkiin siitä, miksi yhtiö edelleen sijoittelee peliautomaatteja huono-osaisimmille alueille, on se, että automaatteja ei voida kieltää toisilta vain siksi, että alueella sattuu asumaan heikko-osaisia. Aika paksua tekstiä, eikö totta?

Iltalehti tavoitteli Veikkauksen johtoa kommentoimaan esille nousseita asioita tuoreeltaan, ja saavutti ainakin Veikkauksen suunnittelu- ja kehitysjohtajan. Tämä kiistää sen, että peliautomaatteja olisi sijoiteltu sen mukaan, millaisista asuinalueista on sosioekonomisesti kysymys. Sen sijaan vastuullisuusjohtaja halusi painottaa haastattelijalle kaikkia uudistuksia kokonaisuutena.

Veikkaus Väittää Olevansa Vastuullinen

Iltalehden reportaasiin liittyvän ensimmäisen artikkelimme voit lukea tästä.

Veikkauksen itsensä mukaan sen viime toimet ovat olleet nimenomaan vastuullisia. Hajasijoitetuille alueille tehtyjen peliautomaattien vähennykset se katsoo siis olleen riittävän vastuullista toimintaa. Pelikoneita on kuitenkin yhä edelleen eniten sellaisilla alueilla, jotka ovat sosioekonomisesti haavoittuvaisia.

Iltalehden selvityksen mukaan siitä huolimatta, että kaupoista, kuppiloista ja kioskeista on karsittu pelikoneiden määrää noin puolella, on pelikoneiden saatavuus silti vieläkin varsin laajaa. Tämän myös eri alojen tutkijat ovat nähneet vastuullistoimien kannalta täysin riittämättömänä.

Veikkaus vastaa kritiikkiin

Miksi Peliautomaatit Ovat Sijoitettu Kuten Ennenkin?

Veikkauksen mukaan tämä johtuu siitä, että he haluavat kohdella samanvertaisesti kaikkia asiamieheksi haluavia sekä niitä, joilla pelikoneita jo on omissa tiloissaan. Veikkauksen mukaan, mikäli kaikki perusedellytykset ovat kunnossa, ratkaisee peliautomaatin sijoittelun se, missä asiakkaita päivittäin liikkuu. Sijoituspäätöstä ei Veikkauksen sanojen mukaan tehdä sillä perusteella, missä asiakkaat varsinaisesti asuvat.

Mutta miten vähennysten voidaan katsoa olevan riittävän vastuullisia, jos peliautomaatteja kerran yhäkin löytyy nimenomaan sosioekonomisesti haavoittuvassa asemassa olevilta alueilta? kysyy Iltalehden toimittaja jutussa.

Veikkauksen edustaja vastaa, että hänen näkemyksensä mukaan tällaisilta alueilta on suhteellisesti vähennetty saman verran pelikoneita kuin muiltakin alueilta. Edustajan mukaan kaikkia postinumeroalueita koskee tismalleen sama vähennyslogiikka.

Yhtiö ei siis kertomansa mukaisesti ole lähtenyt erikseen tutkimaan sitä, onko alueella x enemmän työttömiä kuin alueella y. Hänen näkemys on, että Veikkauksella ei ole mahdollisuutta määrittää vedenpitävästi sitä, onko jokin toinen alue parempiosaisempi tai huono-osaisempi kuin toinen.

Laissa ei ole määriteltyä selkeästi mitään sosioekonomisia kriteerejä. Tässä kohtaa voidaan toki kysyä perustellusti sitä, onko kaikkien Veikkauksen päätösten perustuttava näissä asioissa laissa määriteltyihin asioihin, vai pitäisikö ihan yleisen moraalikäsityksen nousta valinnoissa mukaan myös?

Veikkaus On Tietoinen Valinnoistaan

Iltalehden jutussa Veikkauksen edustajalta kysytään sitä, onko yhtiö tietoinen siitä että peliautomaatteja on vieläkin runsaasti alueilla, joissa on paljon huono-osaisuutta.

Vastaus on että kyllä, he ovat tietoisia, mutta samalla he ovat todenneet todella tiukan tarkastelun eri alueiden välillä olevan ongelmallista. Hänen mukaansa liian tiukka tarkastelu aiheuttaisi sen, että Veikkauksen eri kumppaneita ei enää voitaisi kohdella samanarvoisesti.

Edustajalta kysytään jutussa sitäkin, että onko peliautomaattien vähentäminen todellisuudessa tapahtunut vastuullisuusnäkökohdat edellä, kuten edustaja on pari vuotta aikaisemmin sanonut MTV:n haastattelussa. Edustaja vastaa että kyllä, sellainen vähennys on tehnyt kuin on luvattukin ja jopa hieman sitä enemmänkin.

Miksi sitten yhtiö ei ole vähentänyt pelipaikkojen määrää niin, että se olisi oikeassa suhteessa peliautomaattien kokonasmäärään nähden? kysyy toimittaja.

Veikkauksen mukaan olennainen osa olla vastuullinen oli tehdä ratkaisuja, joilla pelikoneiden näkyvyyttä voitiin vähentää. Taloudellinen merkitys yrittäjälle pelikoneesta on edustajan mukaan ollut merkittävä, joten näitä ei olla haluttu lähteä poistamaan liiaksi.

Toimittaja myös toteaa, että peliautomaatteja löytyy yhä todella arkisista ympäristöistä, ja niitä saa olla samassa paikassa vieläkin jopa neljä kappaletta. Haastattelija viittaa tässä kohtaa tutkimuksiin, joiden mukaan peliautomaattien saatavuutta pitäisi merkittävästi vähentää, mikäli tarkoituksena on todellisuudessa aidosti pelihaittojen torjuminen.

Veikkaus ei ole tätä kuitenkaan tehnyt ja kysymys kuuluukin tässä kohtaa että miksi ei. Veikkauksen edustaja on vahvasti eri mieltä siitä, että yhtiön tekemät vähennykset eivät olisi olleet aidosti vastuullisia.

Painottaako Veikkaus Sijoittelussa Tiettyjä Alueita?

Toimittaja esittää tässä vaiheessa varsin aiheellisen kysymyksen. Veikkauksen edustaja vastaa, etteivät he ole koskaan painottaneet mitään tiettyjä alueita eivätkä tee sitä tälläkään hetkellä. Hänen mukaansa sijoitteluun liittyvät päätökset tehdään aina samoilla kriteereillä, oli kyseessä sitten mikä postinumeroalue, kunta tai kauppa tahansa. Edustajan mukaan ainoastaan se ratkaisee, missä on selkeää kysyntää pelaamiselle.

Sitten koittaa koko haastattelun ehdottomasti paras hetki, kun toimittaja määrätietoisesti kysyy miten Veikkaus on omasta mielestään toteuttanut omaa tehtäväänsä pelihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä, kun tilanne on edelleen se, että peliautomaatteja on todella paljon nimenomaan huono-osaisemmilla alueilla.

Tähän vastuullisuusjohtaja Saikkonen vastaa, että vastuullisia toimia tulisi tarkastella nimenomaan kokonaisuutena.

Ehkäiseekö Tunnistautuminen ja Pelirajat Haittoja Riittävästi? Entä Maksujen Estot Kasinoille?

Mikäli peliautomaattien sijoittelu ei ole olennainen asia, kokeeko Veikkaus että tunnistautuminen sekä pelirajat voivat ehkäistä haittoja riittävästi? Veikkauksen mukaan tässä puhutaan kahdesta eri asiasta. Hajasijoitetut pelikoneet ovat osa Veikkauksen liiketoimintaa ja silloin tehtävänä onkin pohtia, miten tässä yhteydessä voidaan ehkäistä peliongelmia.

Edustajan mukaan tappiorajojen asettaminen ja tunnistautuminen ovat hyviä keinoja, joilla vastuullista tehtävää hoidetaan. Voiko paljon tätä harjoitellumpaa ja poliitikon puheelta kuulostavaa ollakaan, pohtii Kasinokolikkopelien toimitus tässä vaiheessa. Aika paksulta tämä kaikki kuulostaa.

Hallituksen päätöksellä maksublokit nettikasinoille astuu voimaan vuonna 2023. Veikkaus ei toki suoraan ole tästä päätöksestä vastuussa, mutta tällä pyritään joka tapauksessa vahvistamaan sen monopoliasemaa. Mitä tämä tekee lopulta pelihaitoille, tuskin mitään.

Entä Veikkauksen Peliautomaattien Tuottotavoitteet Vs Haittojen Ehkäiseminen?

Iltalehden toimittaja kysyy ansiokkaasti edustajalta myös sitä, miten peliautomaattien tuottotavoitteet ja pelihaittojen ehkäiseminen eivät muka ole keskenään pahasti ristiriidasssa. Tähän Veikkauksen edustaja lohkaisee ehkä hauskimman kommenttinsa tähän mennessä: hänen mukaansa Veikkauksella ei ole liiketoiminnallisia tavoitteita. Lol.

Toimittaja kysyy tässä vaiheessa, että eikö jokaisella peliautomaatilla ole kuitenkin tuottotavoite, johon edustaja toistaa äskeisen vastauksensa. Tämäkin vastaus on käytännössä pelkkää sanahelinää, sillä vuonna 2018 Seuralle antamassaaan haastattelussa silloinen myyntijohtaja puhui aivan muuta. Silloin vastaus oli, että jokaisella peliautomaatilla on selkeä tuottotavoite.

Nyt Saikkonen sanoo, että tämä ei kuulosta nykyisen Veikkauksen toiminnalta. Kun häneltä on ennen jutun julkaisemista vahvistettu sitaatteja, on hän täsmentänyt sen verran, että aikaisemmin automaateilla oli euromääräinen tuottotavoite. Tästä on kuitenkin nykyisin luovuttu.

Seuraavallakin kysymyksellään Iltalehden toimittaja sivaltaa edustajaa kutkuttavan hienosti. Hän kysyy vastausta sille, miten on eettisesti kestävää tai oikeudenmukaista, että valtion omistaman rahapeliyhtiön pelikoneita on sijoitettu eniten juuri sinne, jossa on sosioekonomisesti haavoittuva tilanne. Veikkauksen edustajan mukaan pelaajille tarjotaan erilaisia välineitä pelaamisen hallintaan.

Hänen mukaansa on myös niin, että mikäli eri alueiden sosioekonomiset asemat halutaan ottaa yhdeksi huomiointikriteeriksi, on näiden kriteerien määrittely ennen kaikkea yhteiskunnan tehtävä. Tämä on naurettavaa puhetta, ja kertoo jälleen siitä, miten Veikkausta ei kiinnosta toimia yleisen oikeustajun tai etiikan puitteissa lainkaan.

Muita Aiheeseen Liittyviä Julkaisujamme

Mitä Jatkossa, Korotetaanko Tappiorajoja?

Kuten tämäkin Iltalehden tekemä haastattelu suoraan Veikkauksen vastuullisuusjohtajalle osoittaa, ei Veikkauksen toiminnassa tai ajattelutavassa mikään ole muuttunut. Ja miksi muuttuisikaan: Veikkauksen tuotoilla rahoitetaan useita erilaisia sidosryhmiä ja niiden toimintaa.

On kuitenkin täysin anteeksiantamatonta, että suurelle osalle suomalaisista Veikkaus yhä näyttäytyy todella vastuullisena toimijana, ja samaan aikaan ulkomaisten, huomattavasti vastuullisempien kasinoiden toimintaa pyritään paitsi mustamaalaamaan myös kaikin tavoin rajoittamaan.

Lue seuraavaksi artikkelimme Kasino ilman tappiorajoja.

Kirjoittaja: Saara | kasinokolikkopelit.com